Assemblea Fundacional. 2007

El dia 17 de novembre de 2007 es va reunir l'Assemblea General Constitutiva de l'Associació d'antics alumnes Arrels San Pio X.


ACORDS:

  • Es va votar per unanimitat la 1ª Junta directiva de l'Associació:

President: Javier Cortés, Promoció 87
Vicepresidenta: Olga Casabán, Promoció 79
Secretària: Carolina Ramírez, Promoció 80
Tresorera: Mª Pilar Ferreiro, Promoció 70
Vocal: Carme Clarós, Promoció 81
Vocal: Esther Martínez, Promoció 85

 

(Amb posterioritat i segons els Estatuts de l’Associació, es va incorporar a la Junta Pilar Burillo, designada per l’Escola com a assessora.

  • Es va decidir que la quota anual seria:

- els dos primers anys després de sortir del Cole: 5 € anuals

- els anys següents la quota normal: 20 € anuals

 

Les quotes s'han de domiciliar facilitant el número de compte en el mateix document que la sol·licitud per ser socis. Es passaran per banc al principi del mes de febrer.

  • Es decideix convocar un grup assessor de la Junta que col.labori en l'organització de les diverses trobades.
  • Es decideix intentar trobar persones que col·laborin com "enllaços" amb les diverses promocions.