II Assemblea General Ordinària. 2009

II Assemblea General
II Assemblea General

 

El dia 2 de desembre a les 20:30 hores es va reunir la II Assemblea General Ordinària de l'Associació d’antics alumnes Arrels San Pio X.

 

Es va presentar la memòria d’activitats i la memòria econòmica i  es van suggerir diverses activitats per a aquest proper any 2010.  Es va tractar també dels actes de celebració de l’aniversari dels 50 anys  de l’Escola Arrels (San Pio X).  Part d’aquesta celebració es farà conjuntament amb la Salle Congrés.

 

Es va renovar part de la Junta directiva (Vicepresidenta, secretària i un vocal).  També ha canviat l’assessora.   Ara la Junta està formada per:

President: Javier Cortés, promoció 87
Vicepresidenta: Carme Clarós, promoció 81
Secretària: Mª Angeles Botija, promoció 70
Tresorera: Mª Pilar Ferreiro, promoció 70
Vocal: Roger Jové, promoció 94
Vocal: Gemma Cortés, Promoció 89

Assessora: Pilar Cuesta