III Assemblea General Ordinària. 2010

La III Assemblea General Ordinària es va celebrar el passat 19 de gener de 2011 a les 19.30 h. a l'Escola Arrels.

 

L'Assemblea va començar amb la benvinguda als socis i sòcies assistents. Es va donar també la benvinguda a tres nous socis, als quals es fa entrega dels estatuts de l'Associació. I es va llegir i aprovar l'acta de l'assemblea de l'any anterior.

 

Al llarg d'una bona estona es va presentar la memòria d'activitats del darrer any, i posteriorment, es fa presentar la memòria econòmica. Es va projectar un resum dels comptes de l'any 2009 i es van explicar els diferents moviments. Es va presentar també el resum del 2010, per presentar posteriorment el pressupost per al 2011 (es va comentar que convindria fer una reserva per tirar endavant, tot i que hi ha salut econòmica). També es va parlar de la necessitat de captar nous socis i es va plantejar un futur debat sobre la quota a satisfer al llarg de l'any i clarificar als socis el compromís que tenen amb l'associació.

 

Es va dedicar un apartat també a parlar del centenari de la IT. Es parlà de l'Eucaristia del 25 de març a la Basílica de la Mercè; es repassà la proposta del Camí de Santiago a l'estiu; i també les diverses activitats previstes des de l'Escola Arrels, així com la Ruta Povedana que organitzava l'AMPA per a la tardor del 2011.

 

Després d'un breu torn de paraules, l'Assemblea es va donar per acabada a les 21 h.