JUNTA DE L'ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES ARRELS (San Pio X)

 

President: Gerard Molins, promoció 2000

Vicepresident: Sergi Reboiro

Secretària: Judit Fernández, promoció 1976

Tresorera: Teresa Trujillo, promoció 1980

Vocal: Imma Castaño

 

Assessora del Col·legi Arrels: Pilar Cuesta